Home....

Wat doet....

Wie is....

Wanneer....

Kosten....

Alg. Voorwaarden....

Contact....

 

 

 

 

WAT DOET LETSELSCHADEHULP ?

Letselschadehulp is gespecialiseerd in het behartigen van belangen van slachtoffers die tengevolge van een voorval lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen, of van nabestaanden van een slachtoffer dat is overleden. Dit kan zijn tengevolge van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, een ongeval met of door dieren of zaken, of een sportongeval.
De schade die dienaangaande wordt geleden dient te worden geclaimd bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Deze is professioneel, het slachtoffer niet.

Letselschadehulp adviseert u met betrekking tot de aansprakelijkheidsvraag en zorgt, in het voorkomende geval, voor de aansprakelijkstelling. Daarbij nemen wij u de zorg voor een juiste schaderegeling uit handen en treden namens u in overleg met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Letselschadehulp behartigt uitsluitend belangen van slachtoffers.

 

 

 Postbus 247  6600 AE  Wijchen, tel. 0487-531309, fax 0487-531377

 e-mail: info@letselschadehulp.nl

  Letselschadehulp